Begroting 2020

Overzicht mutaties voorzieningen

Overzicht mutaties voorzieningen

Voorzieningen

Stand            31 dec 2019

storting 2020

onttrekk. 2020

Prognose 31 dec 2020

storting 2021

onttrekk. 2021

Prognose 31 dec 2021

storting 2022

onttrekk. 2022

Prognose 31 dec 2022

storting 2023

onttrekk. 2023

Prognose 31 dec 2023

Onderhoud sportaccommodaties

         309.700

         176.100

         323.600

         162.200

         176.100

         296.900

           41.400

         176.100

         200.000

           17.500

         176.100

         193.000

                 600

Groot onderhoud sportvelden

         259.000

           54.400

           36.800

         276.600

           54.400

           20.500

         310.500

           54.400

           12.500

         352.400

           54.400

           14.600

         392.200

Onderhoud overige accommodaties

     1.346.300

         407.600

         553.600

     1.200.300

         413.100

         363.800

     1.249.600

         408.500

         366.300

     1.291.800

         409.300

         418.800

     1.282.300

Onderhoud schoolgebouw/buurtpleinen

             3.900

         210.300

         214.800

               -600

         210.300

         113.900

           95.800

         210.300

         201.500

         104.600

         210.300

         184.500

         130.400

Onderhoud stadhuis

         587.500

         110.000

           60.300

         637.200

         110.000

           63.300

         683.900

         110.000

           48.500

         745.400

         110.000

         855.100

                 300

Onderhoud theater

         410.100

         101.300

           89.200

         422.200

         101.300

           89.900

         433.600

         101.300

           98.400

         436.500

         101.300

           89.200

         448.600

Onderhoud parkeergarages

     1.592.100

         300.500

                     -  

     1.892.600

         306.200

                    -  

     2.198.800

         306.200

                    -  

     2.505.000

         306.200

                    -  

     2.811.200

Onderhoud wegen en mobiliteit

     1.371.900

         718.400

         875.500

     1.214.800

         718.400

         961.300

         971.900

         718.400

     1.041.300

         649.000

         718.400

     1.138.300

         229.100

Onderhoud civieltechnische werken

     1.013.300

         565.100

         413.500

     1.164.900

         565.100

         478.400

     1.251.600

         565.100

         391.900

     1.424.800

         565.100

         665.200

     1.324.700

Rioolheffing

           20.600

                    -  

           48.000

          -27.400

           31.800

                    -  

             4.400

           27.100

                    -  

           31.500

                    -  

                    -  

           31.500

Afvalstoffenheffing

         475.400

                    -  

         277.700

         197.700

                    -  

           24.400

         173.300

             6.800

                    -  

         180.100

         125.400

                    -  

         305.500

Wethouderspensioenen

     4.921.300

         302.500

                     -  

     5.223.800

         302.500

                    -  

     5.526.300

         302.500

                    -  

     5.828.800

         302.500

                    -  

     6.131.300

Naheffingsaanslag BTW 2012

     1.303.200

                    -  

                     -  

     1.303.200

                    -  

                    -  

     1.303.200

                    -  

                    -  

     1.303.200

         125.400

                    -  

     1.428.600

Premie reparatie WW

           18.100

                    -  

                     -  

           18.100

                    -  

                    -  

           18.100

                    -  

                    -  

           18.100

         125.400

                    -  

         143.500

VPB-last

         122.000

                    -  

                     -  

         122.000

                    -  

                    -  

         122.000

                    -  

                    -  

         122.000

         125.400

                    -  

         247.400

TOTAAL VOORZIENINGEN

   13.754.400

     2.946.200

      2.893.000

   13.807.600

     2.989.200

     2.412.400

   14.384.400

     2.986.700

     2.360.400

   15.010.700

     3.455.200

     3.558.700

   14.907.200

ga terug