Begroting 2020

Bestuur en Dienstverlening

Programma Bestuur en Dienstverlening

Ambitie

Nieuwegein is een stad die transparant bestuurd wordt, waar inwoners worden ondersteund en maximaal de ruimte hebben om te participeren en initiatieven de ruimte krijgen. De basis hiervoor is een goede samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De (opvolger van de) nota samen met de stad is hierbij het uitgangspunt.

We willen moderne laagdrempelige dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers: digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet en ondersteunen waar nodig. We willen een professionele, veerkrachtige en toekomstbestendige gemeentelijke organisatie.

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 3.672
Baten € -1.227
Saldo € 2.445
ga terug