Begroting 2020

Bedrijfsvoering

Programma Bedrijfsvoering

Ambitie
Het is onze ambitie om als organisatie maximaal bij te kunnen dragen aan een bloeiende Nieuwegeinse samenleving. Het ontwikkelen van de organisatie is erop gericht dit niet alleen nu maar ook in de toekomst waar te kunnen maken met de mensen en middelen die daarvoor beschikbaar zijn. Dat kan alleen als we stappen weten te maken in de ontwikkeling van onze bedrijfsvoering. Waarbij wij bedrijfsvoering niet zien als een apart onderdeel binnen de organisatie, maar als een integraal onderdeel van de organisatie. Want in het werk voor de Nieuwegeinse samenleving kunnen medewerkers alleen samen echt succesvol zijn.

In onze organisatiefilosofie is dat gedachtegoed verankerd in het speerpunt één organisatie. De twee andere speerpunten van de organisatiefilosofie zijn werken volgens de bedoeling en het tonen van eigenaarschap. Bij het werken volgens de bedoeling gaat het erom dat medewerkers en teams de aansluiting maken van hun werk naar wat echt nodig is voor de Nieuwegeinse samenleving. Het tonen van eigenaarschap houdt in dat we medewerkers stimuleren regie en verantwoordelijkheid te nemen om te doen wat nodig is. Zij moeten daar vervolgens in hun werk met de juiste randvoorwaarden ertoe in staat worden gesteld.  

In termen van ambitie zien wij dat de voorbeeldfunctie en de reputatie van de gemeente steeds belangrijker wordt. Wij vinden het belangrijk dat inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en medewerkers trots kunnen zijn op de gemeente. Om die reden hebben wij doelen als goed werkgeverschap, betrouwbare overheid en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering opgenomen in dit programma.

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 62.039
Baten € -6.710
Saldo € 55.329
ga terug