Begroting 2020

Landelijke basisset indicatoren

Landelijke basisset indicatoren

 

 Basisset indicatoren

Nederland (jaartal)

Nieuwegein (jaartal)

Eenheid

1

Formatie

niet gemeten

8,0 (2019)

Fte per 1.000 inwoners

2

Bezetting

niet gemeten

8,0 (2019)

Fte per 1.000 inwoners

3

Apparaatskosten

niet gemeten

536 (2019)

Kosten per inwoner

4

Externe inhuur

niet gemeten

50 (2019)

Kosten per inwoner

5

Overhead

niet gemeten

9,8 (2019)

% van totale lasten

6

Verwijzingen Halt

119,0 (2018)

124,0 (2018)

Aantal per 10.000 inwoners

7

Vervallen

8

Winkeldiefstallen

2,2 (2018)

4,0 (2018)

Aantal per 1.000 inwoners

9

Geweldsmisdrijven

4,8 (2018)

4,1 (2018)

Aantal per 1.000 inwoners

10

Diefstallen uit woning

2,5 (2018)

3,6 (2018)

Aantal per 1.000 inwoners

11

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

5,4 (2018)

6,2 (2018)

Aantal per 1.000 inwoners

12

Vervallen

13

vervallen

14

Functiemenging

52,8 (2018)

60,4 (2018)

% bedrijfsvestigingen t.o.v. woningen

15

Vervallen

16

Vestigingen (van bedrijven)

145,9 (2018)

137,8 (2018)

Aantal per 1.000 inwoners in leeftijd van 15-65 jaar

17

Absoluut verzuim

1,91 (2018))

2,99 (2018))

Aantal per 1.000 inwoners van 5-18 jaar

18

Relatief verzuim

23,28 (2018)

24,53 (2018))

Aantal per 1.000 inwoners van 5-18 jaar

19

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

1,9 (2018)

1,9 (2018)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs 12-23 jaar

20

Niet sporters

48,7 (2016))

49,8 (2016)

%

21

Banen

663 (2018)

893 (2018)

Aantal per 1.000 inwoners in leeftijd van 15-75 jaar

22

Jongeren met een delict voor de rechter

1,45 (2015)

1,62 (2015)

% 12-21 jaar

23

Kinderen in uitkeringsgezinnen

6,58 (2015)

5,93 (2015)

% kinderen tot 18 jaar

24

Netto arbeidsparticipatie

67,8 (2018)

68,0 (2018)

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

25

Vervallen

26

Werkloze jongeren

1,52 (2015)

1,08 (2015)

% 16-22 jaar

27

Personen met een bijstandsuitkering

39,0 (2018)

31,9 (2018)

Aantal per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder, 2e half jaar 2018

28

Aantal re-integratievoorzieningen

26,1(2018)

26,1 (2018)

Aantal per 1.000 inwoners van 15-75 jaar

29

Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdhulp

10,4 (2018)

9,4 (2018)

%

30

Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdbescherming

1,1 (2018)

1,0 (2018)

%, 2e half jaar 2018

31

Jongeren (12-22 jaar) met jeugdreclassering

0,3 (2018)

0,4 (2018)

%, 2e half jaar 2018

32

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

60 (2018)

56 (2018)

Aantal per 1.000 inwoners, 2e half jaar 2018

33

Omvang huishoudelijk restafval

174 (2017)

214 (2017)

Kg/inwoner

34

Hernieuwbare elektriciteit

 16,9 (2017)

10,3 (2017)

%

35

Gemiddelde WOZ waarde

230 (2018)

214 (2018)

€ 1.000

36

Nieuw gebouwde woningen

7,2 (2016)

1,5 (2016)

Aantal per 1.000 woningen

37

Demografische druk

69,8 (2019)

69,5 (2019)

% personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot personen van 15 tot 65 jaar.

38

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

669 (2019)

527 (2019)

39

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

739 (2019)

653 (2019)

ga terug