Begroting 2020

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Onderstaand zijn de cijfers opgenomen van de meerjarenbegroting 2020-2023 per programma. Ter vergelijking is de stand van de begroting 2019 opgenomen, inclusief de wijzigingen tot en met de Voorjaarsnota. Op dat moment sloot de begroting met een voordelig saldo van € 471.000.

Programma

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Bestuur en Dienstverlening

3.434

3.718

3.672

3.808

3.877

3.857

Wonen en economie

15.814

23.177

34.140

27.525

23.981

21.015

Leefomgeving en Veiligheid

24.673

26.886

28.463

28.805

29.168

29.570

Vrije Tijd

7.184

7.530

7.621

7.848

7.921

8.018

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

69.448

62.771

67.226

67.182

66.323

66.917

Bedrijfsvoering

53.575

65.141

62.039

62.607

63.593

64.500

Algemene dekkingsmiddelen

1.892

5.879

182

329

1.554

2.580

Totaal lasten

176.018

195.101

203.343

198.105

196.417

196.456

Bestuur en Dienstverlening

1.613

1.219

1.227

1.252

1.277

1.303

Wonen en economie

14.780

22.087

33.504

26.771

23.183

20.252

Leefomgeving en Veiligheid

16.767

18.048

19.602

19.688

19.800

20.081

Vrije Tijd

194

33

34

34

35

35

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

22.334

21.164

21.800

22.113

22.109

22.182

Bedrijfsvoering

7.091

9.261

6.560

6.992

7.122

7.239

Algemene dekkingsmiddelen

102.582

112.686

113.037

116.628

118.868

121.985

Totaal baten

165.361

184.498

195.763

193.477

192.394

193.076

Saldo van lasten en baten

-10.658

-10.603

-7.580

-4.628

-4.024

-3.380

Storting in reserves

-10.661

1.049

2.079

1.577

1.069

1.069

Onttrekking aan reserves

10.637

12.123

8.049

5.535

4.777

4.419

Totaal

-10.682

471

-1.610

-670

-316

-30

ga terug