Begroting 2020

Overzicht Investeringen

Overzicht Investeringen

 

Investeringen

Onderstaande investeringskredieten worden met het vaststellen van de programmabegroting 2020 beschikbaar gesteld. Hieronder vallen ook projecten waarover wij voor aanvang van de start van het project met de raad in gesprek willen. In de kadernota 2021 komen wij met spelregels hoe hier nader invulling aan te geven.

Investeringen 2020

Krediet (€)

Afschr. termijn

Toelichting

Doorontwikkeling CRM

       110.000

5

Vervanging van investering in 2015

Vervanging servers

       200.000

5

Vervanging van investering in 2015

Windows 8 migratietraject server-werkstations

       190.000

5

Vervanging van investering in 2015

Automatisering Energie & installatie Software

          16.000

4

Vervanging van investering in 2016

ICT workspac (Thinclients, laptops, smartphones, e.d)

       140.000

3

Zie VJN 2017

Software digitalisering documentbeheer  2014

          50.000

5

vervanging investering uit 2014

CCS centrale hardware

          50.000

4

Vervanging van investering in 2016

GBA/BAG software

       190.000

5

Vervanging van investering in 2015

Regionaal verkeersmanagement syst. (software)

          60.000

5

vervanging uit 2014

Kadernota 2019: 2e Fase MFA Batau Noord Centrum 

    9.400.400

40

Conform besluitvorming 2 fase

Kader 2019: 2e Fase MFA Batau Noord Centrum Tijdelijke huisvesting

    2.279.700

8

Conform besluitvorming 2 fase

Aanleg dierenweide Galecop

          87.700

15

vervanging upgrading

Road blocker Utrechtsestraatweg

          43.800

10

vervanging uit 2009

Lumintext beheerssoftware openbare verlichting lum

          98.600

5

vervanging uit 2015

Inventaris sporthal Galecop

          32.900

15

Vervangen sport- en keukeninrichting uit 1995

Toplaag korfbalveld sp.park Zandveld /Parkhout

       161.800

10

vervangen toplaag korfbalveld uit 2000

Aanlegkosten 1 voetbalveld (105) spp. Parkhout

          38.800

15

toplaagrenovatie

Aanlegkosten toplaag atletiekbaan (310) sportpark Galecopperzoom

       641.300

15

Toplaag kunstgrasveld (101) Vreeswijk / Geinoord

       282.500

10

Aanleg kunstgasveld Parkhout Toplaag 

       151.800

10

Aanleg kunstgasvelden Parkhout Onderlaag 

       247.100

40

Vervanging voertuigen WSW-Groen

          95.000

10

Vervanging voertuig Schoonmaak

          45.000

10

Vervangen installaties verlichting Stadshuis

       134.800

15

conform beheerplan

Herstraten schoolpleinen

       137.200

25

conform beheerplan

Aanlegkosten 1 voetbalveld (302) sp.p. Galecopperzoom

          38.400

15

conform beheerplan

Renovatie toiletten sport

          77.000

20

Sportzaal Galecop vervangen dakbedekking

       163.500

20

conform beheerplan

Sportzaal Galecop vervangen CV installatie

          39.800

15

conform beheerplan

Woning Geinoord groot onderhoud dakbedekking

          86.600

25

conform beheerplan

Woning Geinoord vervangen ventilatie-installatie

          95.400

15

conform beheerplan

Speelvoorzieningen

       792.200

20

conform beheerplan

Vervanging groen

       790.200

40

conform beheerplan

Elementenverharding (30% maatregel)

    1.315.200

10

conform beheerplan

Seperate kredietaanvragen wegen

       438.400

40

conform beheerplan

Levensduur verlengende maatregelen elementen

          82.200

40

conform beheerplan

Beschoeiing

       161.200

25

conform beheerplan

Civieltechnische bouwwerken (vaste brugen en vlonders)

       109.800

25

conform beheerplan

Civieltechnische bouwwerken (houten bruggen en vlonders)

       274.000

25

conform beheerplan

Civieltechnische bouwwerken (keerconstructies)

          41.000

20

conform beheerplan

Bewegwijzering

       175.000

25

conform beheerplan

Tractie:

GD

          90.000

10

Vervanging voertuig van 2010

O3

          50.000

10

Vervanging voertuig van 2012

P2

          50.000

10

Vervanging voertuig van 2012

P3

          40.000

10

Vervanging voertuig van 2012

S4

          30.000

10

Vervanging voertuig van 2012

P4

          45.000

10

Vervanging voertuig van 2012

S2

          15.000

10

Vervanging voertuig van 2010

ZS A1

          35.000

10

Vervanging voertuig van 2010

ZS A23

          35.000

10

Vervanging voertuig van 2010

V3

       155.000

6

Vervanging voertuig van 2014

P17 Nimos MI Track 

          40.000

10

Vervanging voertuig van 2012

Ten laste van parkeerexploitatie:

Vervanging kunstwanden (Theater)

       164.400

10

conform de PEX

Vervanging kunstwanden (cityplaza)

       109.600

10

conform de PEX

Vervanging kunstwanden (stadshuis)

          65.800

10

conform de PEX

Ten laste van afvalstoffenheffing:

Ondergrondse containers installaties

    1.115.000

15

Ondergrondse containers beton

       438.400

40

Ten laste van rioolrechten: 

Diverse rioolvervangingen   

       630.200

50

Conform GRP 2019-2023

Diverse rioolvervangingen   

       109.600

20

Conform GRP 2019-2023

Investeringen hemelwaterafvoer

       657.600

50

Conform GRP 2019-2023

Investering grondwaterafvoer

       109.600

50

Conform GRP 2019-2023

Totaal investeringen 2020:

 23.549.500

Hierbij leggen wij u de kredieten per complex voor die, op basis van de vastgestelde grondexploitaties, voor 2020 worden geraamd.

Investeringsraming 2020 per gebied

Het Klooster

Bouw- en woonrijpmaken entreegebied

           2.600.000

Woonrijpmaken sectie 4

             900.000

Stelpost / onvoorzien

           2.200.000

           5.700.000

Lekboulevard

Bouw en woonrijpmaken Lotusplantsoen, middenblok, Nijemonde

             500.000

Stelpost / onvoorzien

             500.000

           1.000.000

Blokhoeve

Bouw- en woonrijpmaken

           1.000.000

Stelpost / onvoorzien

           1.000.000

           2.000.000

Deventerschans

Bouw- en woonrijpmaken

             300.000

Stelpost / onvoorzien

               50.000

             350.000

Parkeerterrein tramhalte Wiersdijk

Bouwrijpmaken

             200.000

Parkeerterrein / fietspad

             250.000

Stelpost / onvoorzien

               50.000

             500.000

Binnenstad (herijkt)

Verwervingen, Bouw- en woonrijpmaken, plan en VAT

         16.000.000

Stelpost / onvoorzien

           2.000.000

         18.000.000

Mooi Rijnhuizen

Bouw- en woonrijpmaken

           1.500.000

Stelpost / onvoorzien

             300.000

           1.800.000

Rijnhuizen Noord

Stelpost / onvoorzien

               50.000

               50.000

Onvoorzien / afronding

           1.600.000

Totaal

         31.000.000

ga terug