Begroting 2020

Leefomgeving en Veiligheid

Programma Leefomgeving en Veiligheid

Ambitie

Nieuwegein is een stad, waar de huidige en volgende generaties graag willen verblijven en kunnen vertrouwen op een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving, die gevarieerd is, die veilig is, waarin men zich veilig voelt en waarin samen met wijkbewoners en ondernemers gewerkt wordt aan het verbeteren van de sociale en fysieke veiligheid.

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 28.463
Baten € -19.953
Saldo € 8.510
ga terug