Begroting 2020

Kerngegevens

Kerngegevens

 

Jaarstukken 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Bestuurlijk

Aantal raadsleden 

33

33

33

Aantal wethouders

5

5

5

Commissieleden (niet-raadsleden)

17

16

16

Financieel (x € 1.000)

Totale programmabaten 

       165.533

184.093

195.764

Totale programmalasten 

       176.191

193.216

203.343

Reservemutaties:

     Onttrekkingen

10.465

10.506

8.049

     Stortingen

10.489

1.080

2.079

Resultaat 

-10.682

471

-1.610

Sociaal

Aantal inwoners

63.058

63.105

63.376

Aantal bijstandsgerechtigden (BUIG)

1.245

1.354

1.249

Totaal aantal leerlingen: 

10.487

10.549

10.220

    - openbaar basisonderwijs

1.499

1.597

1.499

    - bijzonder basisonderwijs

3.188

3.167

3.188

    - voortgezet onderwijs

5.543

5.544

5.276

    - speciaal basisonderwijs

257

241

257

Totaal aantal scholen: 

22

22

22

    - scholen basisonderwijs

17

17

17

    - scholen voortgezet onderwijs

4

4

4

    - scholen speciaal basisonderwijs

1

1

1

Fysiek

Aantal woonruimten

28.716

28.842

28.835

Aantal 'niet-woningen' conform OZB  

3.431

3.800

3.523

Oppervlakte gemeente in hectare (incl. water)

2.565

2.565

2.565

Aantal arbeidsplaatsen (fulltimers en parttimers)

43.407

42.500

44.000

Aantal bedrijfsvestigingen

5.588

5.400

5.450

Aantal m2 kantoren

356.635

395.000

356.500

       waarvan beschikbaar (m2)

87.700

111.900

82.600

ga terug