Begroting 2020

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

Bovenstaande balans is opgesteld op basis van de geactualiseerde cijfers, doch exclusief de voorgestelde mutaties uit de najaarsnota 2019. Dit betekent dat het begrotingssaldo 2019 nog op nul staat, en ook de aangekondigde mutaties voor reserves en voorzieningen nog niet zijn opgenomen in deze begroting.

ga terug