Begroting 2020

Overzicht van baten en lasten

Aanvullende maatregelen

Aanvullende maatregelen

In bovenstaande tabel zijn de cijfers van de begroting 2020 aangegeven zonder de aanvullende maatregelen, zoals we die in het financieel perspectief hebben voorgesteld, om het begrotingstekort terug te dringen. Deze maatregelen leiden tot het volgende aangepaste perspectief:

 

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Saldo begroting 2020

-10.682

471

-1.610

-670

-316

-30

Aanvullende maatregelen

691

692

442

442

Saldo na maatregelen

-10.682

471

-919

22

126

412