Begroting 2020

Bestuur en Dienstverlening

Relatie met andere programma's

Relatie met andere programma's

Relatie met andere Projecten / Domeinen
Dienstverlening loopt integraal en als een rode draad door onze gehele organisatie en raakt hierbij ook andere domeinen en projecten. Een groot project waarbij zowel fysieke als organisatorische maatregelen elkaar gaan raken is het Atrium project. Dit project gaat het contact met de stad in fysieke zin bevorderen. Vanuit Dienstverlening wordt hierin actief geparticipeerd met o.a. interviews, heisessies met alle (keten)partners en meedenken en doen bij het opstellen van het programma van eisen. Daarnaast hangt ook het project Omgevingswet nauw samen met Dienstverlening. Dit is geen limitatieve opsomming, zoals gezegd raken de tentakels van Dienstverlening echt álle Domeinen zoals TVL, Ruimtelijk Domein, Openbaar Domein en Sociaal Domein. Met allen wordt gecommuniceerd, afgestemd, opgepakt, geleerd en verbeterslagen doorgevoerd waar kan en nodig. Niet alleen projecten, maar ook (nog) vast te stellen strategieën, vanuit bijvoorbeeld het team Communicatie & Juridische Zaken, hebben effect op onze Dienstverlening (schrijfwijzer, online communicatie, klachtenproces etc.). Een intensieve samenwerking met de organisatie is dan ook onontbeerlijk en de bewustwording wat Dienstverlening is en wie en wat het allemaal raakt is een continu proces.

Programma Leefomgeving en Veiligheid:

  • uitoefening van een veilige publieke taak

Programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming:

  • doelstelling participatie
  • doelstelling initiatieven.