Begroting 2020

Bestuur en Dienstverlening

Wat doen we samen?

Wat doen we samen met de stad, met instellingen en verbonden partijen?

We doen binnen dit programma veel samen met de stad. Samenwerking is één van de doelstellingen uit het programma Bestuur. Ook binnen het programma Dienstverlening gebruiken we de klantervaringen als verbeterinput. Voor het overige zie de paragrafen "Wat gaan we daarvoor doen?