Begroting 2020

Bestuur en Dienstverlening

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Omschrijving thema

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Bestuur

2.425

2.909

2.921

2.935

2.993

2.959

Dienstverlening

1.009

809

751

873

885

899

Totaal lasten

3.434

3.718

3.672

3.808

3.877

3.857

Bestuur

234

90

92

93

94

96

Dienstverlening

1.379

1.130

1.136

1.158

1.183

1.206

Totaal baten

1.613

1.219

1.227

1.252

1.277

1.303

Saldo van lasten en baten

-1.821

-2.499

-2.445

-2.557

-2.600

-2.555

Storting in reserves

-

-

-

-

Onttrekking aan reserves

-

-

-

-

Totaal van het programma

-1.821

-2.499

-2.445

-2.557

-2.600

-2.555