Begroting 2020

Wonen en Economie

Relatie met andere programma's

Relatie met andere programma's

Programma Leefomgeving en Veiligheid

  • Duurzaamheidsprofiel: afval en verkeer & vervoer
  • Klimaatadaptatie
  • Routekaart energieneutraal Nieuwegein 2040
  • Bodem PFAS-verontreinigingen in grond en baggerspecie

Programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming:

  • Woonwijs

Programma Vrije tijd:

  • Stadsmarketing
  • Betere Buurten
  • Erfgoed & Nieuwe Hollandse Waterlinie