Begroting 2020

Leefomgeving en Veiligheid

Relatie met andere programma's

Relatie met andere programma's

Programma Wonen en Economie:

  • Betere Buurten
  • Betaald parkeren
  • Spelen (Omgevingswet en Betere Buurten)
  • Actieplan Geluid 2018-2022

Programma Vrije tijd:

  • Spelen (sport en bewegen)

Programma Algemene dekkingsmiddelen:

  • Betaald parkeren

Programma Versterking Eigen Kracht, Ondersteuning en Bescherming

  • Huiselijk geweld/ kindermishandeling
  • Complexe multiprobleem gezinnen (CMPG)
  • Preventie jeugdcriminaliteit.