Begroting 2020

Leefomgeving en Veiligheid

Wat doen we samen?

Wat doen we samen met de stad, met instellingen en verbonden partijen?

U10
Via de U10-bestuurstafel mobiliteit werken we aan de uitvoering van de doelen uit de ‘Mobiliteitsvisie grootstedelijk Utrecht’:

  • Kiezen voor het verantwoord accommoderen van de mobiliteitsgroei.
  • Kiezen voor de meest geschikte vervoerwijze per gebied.
  • Kiezen voor kwaliteit voor de fietser.
  • Kiezen voor kwaliteit voor de OV-reiziger.
  • Kiezen voor een gezamenlijke aanpak van leefbaarheid en bereikbaarheid bij de grote wegprojecten als Ring Utrecht, noordelijke Randweg Utrecht (NRU) en aanpak A27.

Daarnaast wordt ook de regionale inzet richting het Rijk veelal via de U10 verricht.

Coöperatie ParkeerService
De gemeente is één van de 14 leden van de Coöperatie ParkeerService. Deze organisatie verzorgt de meeste operationele zaken met betrekking tot het betaald parkeren. De werkzaamheden die de Coöperatie ParkeerService voor ons verzorgt, worden ieder jaar vastgelegd in een Uitvoeringsopdracht. In die opdracht zijn ook de jaarlijkse kosten opgenomen.

Andere partijen
Daarnaast wordt verwezen naar de kadernota’s en begrotingen van andere verbonden partijen, zoals VRU, RMN en AVU.