Begroting 2020

Leefomgeving en Veiligheid

Wat mag het kosten

Wat mag het kosten

Omschrijving thema

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Leefomgeving

21.119

23.074

24.555

24.859

25.231

25.515

Veiligheid

3.554

3.811

3.908

3.946

3.937

4.055

Totaal lasten

24.673

26.886

28.463

28.805

29.168

29.570

Leefomgeving

16.173

17.462

19.011

19.096

19.207

19.486

Veiligheid

594

587

591

592

593

595

Totaal baten

16.767

18.048

19.602

19.688

19.800

20.081

Saldo van lasten en baten

-7.906

-8.837

-8.861

-9.117

-9.368

-9.489

Storting in reserves

-

-

-

-

Onttrekking aan reserves

874

436

351

219

252

252

Totaal van het programma

-7.032

-8.401

-8.510

-8.898

-9.116

-9.237