Begroting 2020

Vrije tijd

Wat doen we samen?

Wat doen we samen met de stad, met instellingen en verbonden partijen?

Veel van de activiteiten van het programma Vrije Tijd worden uitgevoerd door instellingen die van de gemeente een financiële bijdrage ontvangen (in de vorm van subsidie, exploitatiebijdrage en/of huur). Denk hierbij bijvoorbeeld aan stichting DE KOM, Bibliotheek De Tweede Verdieping, NV Sportinrichtingen Nieuwegein (Verbindion), 't Veerhuis, Museumwerf Vreeswijk, Museum Warsenhoeck, Vreeswijks Museum, recreatieschap De Stichtse Groenlanden, enzovoort.

Natuurlijk zijn er ook veel vrijwilligers actief binnen het programma Vrije Tijd, zoals bij sportverenigingen, verenigingen voor amateurkunst e.d.