Begroting 2020

Vrije tijd

Wat mag het kosten

Wat mag het kosten

Omschrijving thema

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Vrije tijd

7.184

7.530

7.621

7.848

7.921

8.018

Totaal lasten

7.184

7.530

7.621

7.848

7.921

8.018

Vrije tijd

194

33

34

34

35

35

Totaal baten

194

33

34

34

35

35

Saldo van lasten en baten

-6.990

-7.497

-7.587

-7.814

-7.886

-7.982

Storting in reserves

-

-

-

-

Onttrekking aan reserves

34

-

-

-

-

Totaal van het programma

-6.956

-7.497

-7.587

-7.814

-7.886

-7.982