Begroting 2020

Bedrijfsvoering

Relatie met andere programma's

Relatie met andere programma's

Alle kosten voor de bedrijfsvoering inclusief alle personele lasten zijn in dit programma opgenomen. Er vindt in de begroting geen doorbelasting van kosten plaats. Verder gaat dit programma vooral over hoe wij werken als organisatie. Waarbij de inhoud terug kan komen bij alle programma's.