Begroting 2020

Bedrijfsvoering

Wat mag het kosten

Wat mag het kosten

Omschrijving thema

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Bedrijfsvoering

39.215

49.645

48.887

49.069

49.999

50.501

Vastgoed

14.360

15.496

13.152

13.539

13.594

13.999

Totaal lasten

53.575

65.141

62.039

62.607

63.593

64.500

Bedrijfsvoering

2.608

4.497

1.812

1.738

1.777

1.786

Vastgoed

4.483

4.764

4.748

5.254

5.344

5.453

Totaal baten

7.091

9.261

6.560

6.992

7.122

7.239

Saldo van lasten en baten

-46.484

-55.880

-55.479

-55.616

-56.471

-57.260

Storting in reserves

-

-

-

-

Onttrekking aan reserves

191

175

150

175

206

-

Totaal van het programma

-46.293

-55.705

-55.329

-55.441

-56.265

-57.260