Begroting 2020

Bestuur en Dienstverlening

Wijkgericht samenwerken

Product

Wijkgericht samenwerken

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

188

267

271

276

281

286

Baten

-83

-90

-92

-93

-94

-96

Saldo

-105

-177

-179

-182

-186

-189