Begroting 2020

Bestuur en Dienstverlening

Klantcontacten en voorlichting

Product

Klantcontacten en voorlichting

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

129

116

258

262

263

267

Baten

-7

0

0

0

0

0

Saldo

-122

-116

-258

-262

-263

-267

De lasten nemen toe omdat in de kadernota is voorgesteld om jaarlijks extra middelen beschikbaar te stellen om te investeren in onze webcare, het gebruik van social media en de website verder te ontwikkelen, zodat de kwaliteit van de site wordt verhoogd en inwoners en ondernemers sneller geholpen kunnen worden bij het online regelen van producten en diensten.