Begroting 2020

Bestuur en Dienstverlening

Burgerzaken

Product

Burgerzaken

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

879

690

490

608

617

627

Baten

-1.309

-1.082

-1.087

-1.108

-1.132

-1.154

Saldo

430

392

597

501

515

527

In het begrotingsjaar 2020 zijn geen verkiezingen gepland. Als gevolg hiervan zijn de verwachte lasten ten opzichte van andere jaren lager.