Begroting 2020

Bestuur en Dienstverlening

Vergunningsverlening

Product

Vergunningsverlening

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

1

4

4

4

4

4

Baten

-64

-47

-49

-50

-51

-52

Saldo

63

43

45

46

47

48