Begroting 2020

Vrije tijd

Cultuur

Product

Cultuur

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

5.145

5.296

5.407

5.531

5.645

5.739

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

-5.145

-5.296

-5.407

-5.531

-5.645

-5.739

De subsidie voor de bibliotheek is voor 2020 en komende jaren geïndexeerd met het gemiddelde indexpercentage voor loon en prijzen. Daarnaast is in de Kadernota 2020 voorgesteld om met ingang van 1 januari 2020 een structurele aanvullende subsidie te verlenen van € 40.300 om de  huidige basisdiensten van de bibliotheek te kunnen continueren.