Begroting 2020

Vrije tijd

Toerisme en recreatie

Product

Toerisme en recreatie

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

304

398

424

487

412

418

Baten

-34

-33

-34

-34

-35

-35

Saldo

-270

-365

-390

-453

-377

-383

In de Kadernota 2020 is voorgesteld om extra middelen op te nemen voor Nieuwegein 50 jaar.