Begroting 2020

Vrije tijd

Reservemutaties Vrije Tijd

Reservemutaties per Reserve

Vrije tijd

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Reserve Cultuurvisie

34

-

-

-

-

Reserve Kunst en Cultuur Binnenstad

-

-

-

-

Saldo

34

0

0

0

0

0