Begroting 2020

Vrije tijd

Sport

Product

Sport

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

1.734

1.836

1.790

1.830

1.864

1.861

Baten

-160

0

0

0

0

0

Saldo

-1.574

-1.836

-1.790

-1.830

-1.864

-1.861