Begroting 2020

Wonen en Economie

Ruimtelijke ontwikkeling wonen

Product

Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

1.253

1.861

1.370

1.374

1.376

1.383

Baten

-3.127

-1.892

-1.952

-1.984

-2.024

-2.065

Saldo

1.874

31

582

610

648

682

De lasten in 2019 waren hoger i.v.m. een eenmalige verhoging van de externe plankosten met een bedrag van € 350.000. Daarnaast zijn de kapitaallasten in 2020 lager dan in 2019 (vrijval).