Begroting 2020

Wonen en Economie

Economisch beleid

Product

Economisch beleid

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

241

371

279

283

288

293

Baten

-27

-12

-12

-12

-12

-13

Saldo

-213

-359

-267

-271

-276

-280