Begroting 2020

Wonen en Economie

Wat mag het kosten

Wat mag het kosten

Omschrijving thema

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Economie

241

371

279

283

288

293

Wonen

15.573

22.806

33.861

27.242

23.693

20.722

Totaal lasten

15.814

23.177

34.140

27.525

23.981

21.015

Wonen

14.753

22.075

33.492

26.758

23.170

20.239

Economie

27

12

12

12

12

13

Totaal baten

14.780

22.087

33.504

26.771

23.183

20.252

Saldo van lasten en baten

-1.033

-1.090

-636

-754

-798

-763

Storting in reserves

-31

1.287

1.287

1.287

1.287

Onttrekking aan reserves

729

836

515

501

498

498

Totaal van het programma

-304

-223

-1.408

-1.540

-1.587

-1.552