Begroting 2020

Wonen en Economie

Grondzaken

Product

Grondzaken

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

13.719

19.858

31.236

24.469

20.849

17.863

Baten

-11.574

-20.155

-31.512

-24.745

-21.116

-18.144

Saldo

-2.145

297

276

276

267

281

De projecten Blokhoeve, Het Klooster, Lek boulevard en City(Binnenstad) zijn in volle gang. In deze gebieden is sprake van actieve grondexploitaties. De financiële positie van de grondexploitaties wordt toegelicht in de paragraaf Grondbeleid.