Begroting 2020

Wonen en Economie

Reservemutaties Wonen en Economie

Reservemutaties per Reserve

Wonen en Economie

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Reserve ISV (oude startersleningen)

12

40

-

-

-

Reserve 1600 woningen

15

-

-

-

-

Reserve Starterslening

48

74

50

50

50

50

Reserve Betere Buurten

666

781

-863

-836

-839

-839

Saldo

729

867

-772

-786

-789

-789

Vanaf 2020 wordt jaarlijks een bedrag van € 1,3 miljoen gestort in de reserve Betere Buurten voor het investeringsprogramma Betere Buurten. Daarnaast is er een bedrag van € 588.000 op het programma Bedrijfsvoering beschikbaar voor personeelslasten. Jaarlijks wordt een bedrag onttrokken voor dekking van de kapitaallasten en de directe kosten.