Begroting 2020

Wonen en Economie

Natuur en dier

Product

Natuur en dier

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

104

157

104

190

187

190

Baten

-18

-21

-21

-22

-22

-22

Saldo

-86

-137

-83

-168

-165

-168

Als gevolg van herontwikkeling Natuurkwartier neemt het jaarlijkse exploitatiebudget vanaf 2021 toe met € 78.000.