Begroting 2020

Wonen en Economie

Milieu en klimaatadaptatie

Product

Milieu- en klimaatadaptatie

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

496

930

1.151

1.209

1.281

1.286

Baten

-34

-8

-8

-8

-8

-8

Saldo

-462

-923

-1.144

-1.201

-1.273

-1.278

De gemeentelijke bijdrage aan de RUD is verhoogd voor extra middelen voor de dienstverleningsovereenkomst. Aanvullend is een stijging van de lasten opgenomen op grond van het vastgestelde raadsbesluit omtrent Klimaatadaptatie.