Begroting 2020

Algemene dekkingsmiddelen

Wat mag het kosten en wat ontvangt de gemeente?

Wat mag het kosten en wat ontvangt de gemeente?

Omschrijving thema

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

1.892

6.350

-1.428

-341

1.238

2.550

Totaal lasten

1.892

6.350

-1.428

-341

1.238

2.550

Baten

102.582

112.686

113.037

116.628

118.868

121.985

Totaal baten

102.582

112.686

113.037

116.628

118.868

121.985

Saldo van lasten en baten

100.691

106.807

112.855

116.299

117.315

119.405

Storting in reserves

10.363

1.080

792

290

-218

-218

Onttrekking aan reserves

4.267

7.067

4.157

4.051

3.785

3.669

Totaal van het programma

94.595

112.794

116.219

120.060

121.317

123.291