Begroting 2020

Bedrijfsvoering

Tractie

Product

Tractie

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

590

653

768

739

637

643

Baten

-24

-28

-28

-29

-29

-29

Saldo

-566

-625

-740

-711

-608

-614

De hogere lasten zijn het gevolg van diverse extra investeringen in vervoersmiddelen. Met ingang van 2019 zijn ook de investeringen vervoersmiddelen WSW-groen in deze post opgenomen.