Begroting 2020

Bedrijfsvoering

Reservemutaties Bedrijfsvoering

Reservemutaties per Reserve

Bedrijfsvoering

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Reserve scholen en maatschappelijk vastgoed

191

175

150

175

206

-

Reserve Stadhuis

-

-

-

-

Saldo

191

175

150

175

206

0

De kosten van tijdelijke huisvesting voor nieuwbouw van MFA Groenling wordt voor 2020 geraamd op € 150.000. Deze worden gedekt uit de reserve Scholen en maatschappelijk vastgoed.