Begroting 2020

Bedrijfsvoering

Theater

Theater

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

1.692

1.622

1.609

1.591

1.573

1.555

Baten

-1.466

-1.512

-1.559

-1.596

-1.629

-1.662

Saldo

-226

-110

-50

4

56

106