Begroting 2020

Bedrijfsvoering

Stadshuis

Stadshuis

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

4.453

5.830

4.067

4.323

4.303

4.277

Baten

-1.248

-1.204

-1.192

-1.643

-1.673

-1.713

Saldo

-3.205

-4.626

-2.875

-2.680

-2.629

-2.564

Omdat de verbouwing van het Atrium in 2019 nog niet is gerealiseerd, zijn de kapitaallasten van deze investering niet opgenomen in de begroting 2020 (voordeel € 280.000). Daarnaast was in 2019 de eenmalige afschrijving van de inrichting van het Atrium van € 1,9 miljoen begroot, waardoor de lasten in 2020 lager uitvallen. De geraamde huuropbrengsten en baten van de servicekosten zijn eveneens voor 2020 aangepast in verband met de benodigde voorbereidingstijd voor de herinrichting van het Atrium.