Begroting 2020

Bedrijfsvoering

Overige accommodaties

Overige accommodaties

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

1.221

1.337

1.331

1.324

1.321

1.309

Baten

-367

-378

-385

-389

-394

-401

Saldo

-854

-959

-947

-936

-927

-909