Begroting 2020

Leefomgeving en Veiligheid

Parkeren

Product

Parkeren

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

5.161

5.467

5.570

5.639

5.630

5.655

Baten

-3.479

-4.360

-4.645

-4.800

-4.778

-4.872

Saldo

-1.681

-1.107

-925

-839

-852

-782

Het nadelige saldo voor parkeren neemt af. Enerzijds nemen de kapitaallasten toe en anderzijds worden meer opbrengsten verwacht.