Begroting 2020

Leefomgeving en Veiligheid

Openbare verlichting

Product

Openbare verlichting

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

1.264

1.339

1.377

1.334

1.339

1.347

Baten

48

0

0

0

0

0

Saldo

-1.312

-1.339

-1.377

-1.334

-1.339

-1.347

Bij de kadernota 2020 is voorgesteld om een incidenteel extra budget van € 50.000 beschikbaar te stellen voor vervanging van openbare verlichting. Dit betreft een areaal uitbreiding, waarvan het eigendom bij de gemeente ligt en waarmee tot nu toe geen rekening was gehouden in de begroting.