Begroting 2020

Leefomgeving en Veiligheid

Reservemutaties Leefomgeving en Veiligheid

Reservemutaties per Reserve

Leefomgeving en Veiligheid

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Reserve actieplan geluid

40

40

40

40

40

Reserve Luchtkwaliteit

21

30

30

30

11

11

Reserve Parkeren

853

366

281

149

200

200

Saldo

874

436

351

219

252

252

Er vindt, conform de meest actuele PEX, een lagere onttrekking  plaats aan de Reserve Parkeren.