Begroting 2020

Leefomgeving en Veiligheid

Speelvoorzieningen en kinderboerderij

Product

 Speelvoorzieningen en kinderboerderij

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

438

325

371

403

431

434

Baten

-7

0

0

0

0

0

Saldo

-430

-325

-371

-403

-431

-434

De stijging van de lasten wordt veroorzaakt door hogere kapitaalslasten. Als gevolg van een stelwijziging BBV moeten alle investeringen met een maatschappelijk nut worden geactiveerd. Daardoor nemen de kapitaallasten jaarlijks toe.