Begroting 2020

Leefomgeving en Veiligheid

Huisvuil

Product

Huisvuil

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

4.943

5.312

6.170

5.983

6.067

6.283

Baten

-5.644

-6.002

-6.875

-6.699

-6.807

-6.940

Saldo

701

690

706

716

739

657

De gemeentelijke bijdrage aan de Afvalverwijdering Utrecht (AVU) en Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) is toegenomen. Dit betreft onder andere de hogere uitgaven voor plastic- en metalen verpakkingen en drinkpakken (PDM) en hogere verbrandingsbelasting. De afvalstoffenheffing is hierop aangepast. Ook zijn er in 2020 incidentele kosten voor o.a. afvalcoach, toezicht en communicatie. Deze incidentele kosten worden uit de egalisatievoorziening gedekt.
Op dit product zijn alleen de directe kosten zichtbaar. Voor een overzicht van de lasten die worden toegerekend vanuit andere producten wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.