Begroting 2020

Leefomgeving en Veiligheid

Verkeersmaatregelen

Product

Verkeersmaatregelen

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

612

625

745

754

764

756

Baten

-236

-245

-450

-454

-458

-462

Saldo

-376

-380

-295

-300

-306

-294

De stijging van de lasten wordt veroorzaakt door hogere kapitaalslasten. Als gevolg van een stelwijziging BBV moeten alle investeringen met een maatschappelijk nut worden geactiveerd. Daardoor nemen de kapitaallasten jaarlijks toe.