Begroting 2020

Leefomgeving en Veiligheid

Veiligheid

Product

Veiligheid

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

3.554

3.811

3.908

3.946

3.937

4.055

Baten

-594

-587

-591

-592

-593

-595

Saldo

-2.960

-3.225

-3.318

-3.354

-3.344

-3.460

In de Kadernota 2020 is voorgesteld een structureel bedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen voor ondermijning. In het geval van acties in het kader van ondermijning zijn hier middelen (zegels voor dichtzetten panden, vervangen sloten die opengeknipt zijn, aannemer die hekken of een pand dicht moet zetten) voor nodig. De beschikbare middelen waren tot nog toe ontoereikend om hier voldoende uitvoering aan te kunnen geven.