Begroting 2020

Leefomgeving en Veiligheid

Riolering

Product

Riolering

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

3.075

3.214

3.374

3.429

3.408

3.392

Baten

-4.714

-5.008

-5.147

-5.222

-5.224

-5.232

Saldo

1.639

1.794

1.773

1.794

1.815

1.840

Op dit product zijn alleen de directe kosten zichtbaar. Voor een overzicht van de lasten die worden toegerekend vanuit andere producten wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.